S

解决方案

olution

C

联系我们

ontact us

电话:(020)32203330
传真:(020)32203936
邮箱:sales.cngte@cngte.com.cn
地址:广州市高新技术产业开发区科学             城开源大道11号A8栋

解决方案  Solution

 

 

机车车辆牵引系统解决方案

 

 

公司拥有牵引系统集成能力,可提供优质高效的机车车辆牵引系统解决方案。

 

 

 
   

 

 

 

 

 

牵引系统解决方案采用定制化、模块化、轻量化和紧凑化设计理念,为客户提供性能优异、可靠稳定的牵引链系统。

 

 

 

 

 

 

 

 

公司可提供满足电力机车和内燃机车等机车车辆需求、客户定制化的牵引系统解决方案。

电力机车牵引系统解决方案

内燃机车牵引系统解决方案

应用案例

 

   目前有3800多台套牵引系统在线运用中,国内项目为已应用于戚墅堰厂出口澳大利亚昆士兰内燃机车项目。

 

中车戚墅堰厂出口澳大利亚昆士兰内燃机车项目